Najnowszy

Nieodpłatne szkolenia dla instytucji non profit

Działasz jako wolontariusz? Teraz masz szansę ubiegać się o szkolenia, które pomogą Twojej organizacji rozwinąć skrzydła. Za uczestnictwo w zajęciach nie zapłacicie jednak ani złotówki.Ch

Czytaj więcej...

Nieodpłatne szkolenia dla instytucji non profit

Data publikacji: 05.06.2018
Autor: admin

Działasz jako wolontariusz? Teraz masz szansę ubiegać się o szkolenia, które pomogą Twojej organizacji rozwinąć skrzydła. Za uczestnictwo w zajęciach nie zapłacicie jednak ani złotówki.

Choć stowarzyszenia działające non profit prowadzą często sensowne projekty i zatrudniają do nich wysoce zaangażowanych wolontariuszy, to doskwiera im brak eksperckiego warsztatu z zakresu zarządzania. A na szkolenia zwykle nie mają środków.

Trenerzy z Fundacji Training Projects chcą wolontariuszom zaoferować wsparcie edukacyjne.  Przedstawicieli działających w tzw. sektorze społecznym zapraszają na bezpłatne warsztaty z różnych dziedzin rozwojem projektów wolontarystycznych.  Wszyscy którym taka pomoc jest potrzebna  mogą przesłać wniosek o szkolenie kontaktując się pod e-mailem [email protected] 

Rejestrować się mogą formalnie zarejestrowane instytucje, jak również pojedynczy działacze.  Bez względu na status formalny, każdy poprosić o zapisanie go na wybrany kurs.  Szkolenia są w 100% darmowe, jednakże korzystający ze szkolenia winni zorganizować miejsce realizacji szkolenia – np. zaprzyjaźniony hotel czy miejska biblioteka. 

O jakie warsztaty można się ubiegać?

zarządzanie projektem w jednostkach niedochodowych

zarządzanie grupą aktywistów – rola i zadania lidera

współpraca i efektywność grupy

kreatywność w trzecim sektorze

fundrising i zbieranie datków – krok po kroku

reklama i nagłaśnianie akcji społecznych

asertywna komunikacja

prowadzenie prezentacji i przemówień

planowanie zadań 

szkolenia dla trenerów wewnętrznych

Pomoc Fundacji Training Projects nie jest ograniczona czasowo – prośby o wsparcie przesyłać można zawsze. Jednak trenerzy nie gwarantują pomocy szkoleniowej wszystkim chętnym. Kryterium jest liczba dostępnych w danym kwartale miejsc i uzasadnienie potrzeby szkoleniowej opisane w aplikacji. 

- Chcemy dać wędkę a nie rybę – mówi Dorota Owczarska, członek zarządu Fundacji. – Mamy na dzieję że dzięki nam realizowane przez wolontariuszy akcje będą bardziej efektywne, nawet w tych mniej doświadczonych organizacjach. W takich miejscach pomoc doradcza i nauka są zwykle potrzebne nawet bardziej niż dotacje i sponsorzy. Niejednokrotnie obserwujemy spore niewykorzystane fundusze unijne, bo organizacje nie dysponują fachowcami zdolnymi do zarządzania tą gotówką. Chcemy choć spróbować trochę to zmienić.  Tagi: