Najnowszy

Nieodpłatne szkolenia dla instytucji non profit

Działasz jako wolontariusz? Teraz masz szansę ubiegać się o szkolenia, które pomogą Twojej organizacji rozwinąć skrzydła. Za uczestnictwo w zajęciach nie zapłacicie jednak ani złotówki.Ch

Czytaj więcej...

Dofinansowanie publiczne na szkolenia

Data publikacji: 05.06.2018
Autor: admin

Zestawienie aplikacji, które będą miały przyznaną pomoc publiczną w przyszłym kwartale:

Optymalizacja i optymalizacja procesu obsługi zleceń serwisowych pomiędzy Airport Handling Systems i Partnerami w oparciu o wrożenie modelu B2B i wymianę danych w standardzie EDIFACT

Unowocześnienie procesów wymiany i przetwarzania danych medycznych Centrum Medycznego MediCenter z partnerami biznesowymi poprzez wdrozenie elektronicznego modelu typu B2B

Badania nad opracowaniem wytycznych, technik i technologii dla systemów kompensacji mocy biernej, inteligentnego monitoringu wewnętrznych sieci elektroenergetycznych oraz ogniw fotowoltaicznych dedykowanych obiektom hybrydowym opartym wyłącznie o źródła odnawialne

Budowa i wdrożenie innowacyjnego procesu B2B opartego o wzajemna wymianę informacji do obsługi procesów biznesowych zachodzących pomiędzy firmą Competency Institute a jej partnerami.

Budowa modelu usług elektronicznych MS, w tym uruchomienie usług dla przedsiębiorców i osób fizycznych, poprzez dostęp elektroniczny do wydziałów Krajowego Rejestru Sądowego, Krajowego Rejestru Karnego, Biura Monitora Sądowego i Gospodarczego

Dokonanie zgłoszenia patentowego w procedurze PCT na wirtualny terminal płatniczy wykorzystywany do obsługi płatności bezgotówkowych z wykorzystaniem urządzeń mobilnych

Dwukołowy samochód elektryczny z dzieloną ramą ” jest to wynalazek, który został zgłoszony w procedurze krajowej do Urzędu Patentowego RP w dniu 2012-12-11. Zgłoszenie oznaczono numerem P 401972.

E-usługa inwentaryzacji infrastruktury IT w zakresie konfiguracji sprzętowej, oprogramowania oraz audytu licencji oraz e-usługa monitorowania pracowników w zakresie czasu pracy, wykorzystania aplikacji, przeglądanych stron i ruchu sieciowego.|Innowacyjna platforma modelingu dzieci i współpracy z agencjami, oparta na zautomatyzowanym tworzeniu rozbudowanego i aktualnego portfolio dziecięcych modeli/aktorów.

Teleinformatyczny Platforma Informatyczna typu B2B dla obsługi procesów zamawiania, planowania produkcji i dystrybucji pomiędzy Firmą MPS-Mechanik Sp. z o.o. i jej Partnerami.

Międzynarodowa ochrona patentowa nowych nitronianowych kompleksów rutenu - katalizatorów: metatezy, izomeryzacji, cykloizomeryzacji, przeniesienia wodoru.

Narzędzie do automatycznego tworzenia środowiska telekomunikacyjnego do komputerowego wsparcia metody projektów oraz samodzielnego tworzenia i zarządzania portalem internetowym placówki oświatowej

Ochrona własności przemysłowej wynalazku: podręczny akumulator energii odnawialnej pozyskiwanej z cienkowarstwowych ogniw fotowoltaicznych umieszczonych na samochodach.

Zaprojektowanie i wdrożenie systemu klasy B2B integrującego pracesy biznesowe firmy Drukarnia w Oficynie w obrębie zamówień i realizacji usług, w celu elektronicznej wymiany danych i informacji.

Zaprojektowanie oraz wdrożenie nowoczesnego produktu - Systemu rejestracji i analizy sygnalizacji w sieciach GSM oraz UMTS na styku A-bis/Iub (PKWiU 26.30)

Platforma informatyczna do celów analiz propagacyjnych, kompatybilności elektromagnetycznej i optymalizacji sieci bezprzewodowych systemów telekomunikacyjnych i teleITch

Poprawa konkurencyjności grupy poprzez Wynajem innowacyjnych technologii poligraficznych wykonywania opraw łączonych klejem oraz technologii wykonywania druków luźnych

Przebudowa istniejącego w NZOZ Internistyczne Gabinety Lekarskie systemu zdalnego oraz uruchomienie niezbędnej infrastruktury teleinformatycznej w celu automatyzacji procesów wymiany i przetwarzania wyników badań z zakresu diagnostyki cyfrowej

Opracowanie 1 w Europie Platformy Cyfrowej umożliwiającej małym i średnim przedsiębiorstwom zapewnienie ciągłości pracy grupy poprzez analizę ryzyka online.

Zaprojektowanie w pełni nowatorskiego procesu B2B profesjonalnej wymiany i przetwarzania danych w czasie rzeczywistym pomiędzy otodojazd.pl a partnerami biznesowymi w celu zintensyfikowania świadczenia usług carpoolingowych w Polsce

Stworzenie innowacyjnej e-usługi w postaci portalu społecznościowego dla studentów będącego platformą służącą do wymiany e-informacji, e-danych i e-ogłoszeń.

Wdrożenie mobilnego serwisu automatycznej konfiguracji przez turystów autorskiego, indywidualnego pobytu turystycznego w regionie bieszczadzkim www.mojebieszczady.com

Opracowanie internetowej platformy do kompleksowego zarządzania imprezami sportowymi oraz portalu zrzeszającego zawodników i kluby różnych dyscyplin sportowych.

Opracowanie oraz udostępnienie w pełni nowatorskiego społecznościowego serwisu kulinarnego z funkcją automatycznego generowania list zakupowych i raportów gotowań.|Zaprojektowanie platformy oferującej automatyczną diagnozę stanu i poziomu kompetencji dzieci oraz możliwość ich rozwoju przy wykorzystaniu e-learningu innowacyjną metodą psychologii narracyjnej

Opracowanie modelu służącego do wymiany informacji pomiędzy firmami w zakresie modeli realizacji projektów informatycznych oraz ISO, rozliczania, ofertowania, monitoringu realizacji prac i nadzoru nad procesami partnera w ramach świadczonych usług.

Usprawnienie działania łańcucha dostaw w branży produkującej okna, drzwi, rolety i bramy dzięki wdrożeniu B2B pomiędzy producentem a dostawcami i odbiorcami

Uzyskanie ochrony autorskiejw kraju i za granicą dla wynalazku objętego zgłoszeniem międzynarodowym PCT/PL2005/00006 Determining a predisposition to cancer

Uzyskanie ochrony własności przemysłowej wynalazku pn. przeciwprądowa suszarnia szybowa z ruchomymi półkami do suszenia o niewielkiej wytrzymałości mechanicznej

Wdrożenie dedykowanego, modułowego modelu mobilnego B2B w przedsiębiorstwie Aloes w celu usprawnienia procesów B2B zachodzących między Aloes, a przedsiębiorstwami partnerskimi

Wdrożenie elektronicznego rozwiązania klasy B2B upraszczającego obszar wymiany danych biznesowych między PHU Polmozbyt Toruń Holding S.A. a partnerami biznesowymi.

Wdrożenie w pełni nowatorskiego procesu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych zachodzących pomiędzy EMALL SP. Z O.O. a Partnerami poprzez wdrożenie nowoczesnego procesu B2B.

Wdrożenie zdalnego systemu B2B w przedsiębiorstwie automatyzującego procesy biznesowe Wnioskodawcy z kluczowymi Partnerami księgowymi oraz prawnymi. |WDROŻENIE INTERNETOWO-MOBILNEGO SYSTEMU KALSY B2B INTEGUJĄCEGO ZARZĄDZANIE PROCESAMI GRZESIK COLLECTIVE BUSINESS SP. Z O.O. I WSPÓŁPRACUJĄCYCH PRZDSIEBIOSTW

Zaimplementowanie od podstaw nowoczesnego systemu B2B integrującego procesy biznesowe grupy EUROKLIMAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA oraz jej Partnerów.

Wdrożenie nowoczesnej platformy B2B w celu automatyzacji modeli biznesowych przedsiębiorstwa APIS Sp. z o.o. i jej Partnerów oraz koordynacji wzajemnej współpracy

Wdrożenie procesu B2B integrującego zarządzanie w zakresie projektowania, wizualizacji, sprzedaży, zamówień, produkcji, magazynowania, realizacji dostaw i serwisu.

Wdrożenie systemu B2B w przedsiębiorstwie handlu hurtowego Blending Sp. z o.o. w celu podniesienia efektywności modeli biznesowych realizowanych z kluczowymi dostawcami jak i konkurencyjnośc przedsiębiorstwa na rynku.

Wdrożenie w firmie MASZYNOWA.PL S.C modelu B2B usprawniającego procesy biznesowe pomiędzy firmą a jej partnerami poprzez automatyzację wymiany danych.

Zaimplementowanie od podstaw w pełni kompleksowej platformy typu B2B wsparcia sprzedaży oraz obsługi klientów, w ramach wspólnie realizowanych projektów z 3 partnerami współpracującymi z Wnioskodawca, w tym 1 zagranicznym.

Wsparcie na pozyskanie ochrony prawnejwynalazku: Metoda generowania dźwięku przestrzennego zapewniająca niezależność od ilości i konfiguracji przestrzennej głośników”

Wykonanie wortalu informacyjno - promocyjnego: Podkarpackie Zagłębie Turystyczne obejmującego bazę danych, komentarze, newsletter, funkcjonalną wyszukiwarkę.

Zintegrowana internetowa platforma systemowa klasy B2B przeznaczona dla koordynacji i obsługi modeli biznesowych w obszarze zamówień, sprzedaży i dystrybucji pomiędzy Polbudrol-Bis i Partnerami.Tagi: